Seoul-börsen öppnas idag med en timmes försening för selektiviteten

Seoul-börsen fördröjer idag sina öppettider om en timme för slutförandet av selektivitetsexamen.

Söul, 23 november (EFE) .- Söulbörsen fördröjer idag sina öppettider med en timme för slutförandet av selektivitetsexamen.