Euron stiger till 1,1828 dollar

Euron ökade idag i den europeiska valutamarknaden och vid 0700 GMT ändrades den till 1,1828 dollar mot 1,1786 dollar som förhandlades fram onsdagen kl 16.00.

Frankfurt (Tyskland), 23 november (euro). - Euron steg idag i den europeiska handeln med valutamarknaden och klockan 7:00 GMT ändrades den till 1,1828 dollar jämfört med 1,1786 dollar Den förhandlades fram onsdagen klockan 16.00 GMT.

Europeiska centralbanken (ECB) fastställde i går valutakursen för den europeiska valutan till 1,1749 dollar.