EG kommer i morgon att presentera sin rapport om energiförbundets stat

Europeiska kommissionen kommer att presentera i morgon fredagen sin senaste rapport om energifondens tillstånd och de framsteg som gjorts på detta område.

Bryssel den 23 november. - Europeiska kommissionen kommer att presentera i morgon fredagen sin senaste rapport om energiländerna och de framsteg som gjorts på detta område.

vice ordförande för kommissionen för energifunionen Maros Sefcovic kommer att ansvara för att presentera rapporten tillsammans med den spanska kommissionären för klimat- och energisektionen, Miguel Arias Cañete, som ursprungligen skulle presentera det åtgärdspaketet idag.

Arias Cañete har redan hävdat Europaparlamentets stöd för åtgärder för att öka förnybar i en mer samordnad energifackförening mellan tjugoåtta.

Målet är tillämpningen av åtgärder för att uppnå 27 procent förnybar energi för året 2030. På detta område av förnybara energikällor är Europeiska kommissionen engagerad i en europeisk ramstrategi i stället för okoordinerade nationella strategier.