Den egyptiska presidenten godkänner tullsamarbetsavtalet med Uruguay

Den egyptiska presidenten Abdelfatah al Sisi, utfärdade idag ett dekret om godkännande av samarbetsavtalet mellan Egypten och Uruguay inom ramen för tullfrågor, undertecknad senast 28 November 2016, enligt presidentbulletinen.

Kairo, 23 november. - Den egyptiska presidenten Abdelfatah al Sisi, utfärdade idag ett dekret om godkännande av samarbetsavtalet mellan Egypten och Uruguay inom ramen för frågorna tull, tecknades den 28 november 2016 meddelade idag president nyhetsbrevet.

Förordningen, som antogs av den egyptiska parlamentet den 5 juli, ingår samarbete och bistånd mellan båda länderna och utbyte av information för att garantera en korrekt tillämpning av tullagstiftningen och för att undvika överträdelserna.

Uruguay exporteras till Egypten år 2016 nötkreaturhuvud värda 6 623 534 dollar, vilket motsvarar 58% av all export till Arabland, som omfattar ull, mjölkprodukter och vedmassa.

El Den 1 september meddelade Mercosur att frihandelsavtalet att blocket, som också bestod av Argentina, Uruguay och Paraguay, trädde i kraft, undertecknades med Egypten 2010.

Den 31 maj uppmanade Al Sisi Uruguayanska affärsmän att investera i Egypten efter att ha träffats i Kairo med presidenten i Uruguay, Tabaré Vázquez.